12 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

 

12. Wojskowy Oddział Gospodarczy jest przeznaczony do realizacji zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek i instytucji wojskowych stacjonujących oraz jednostek czasowo przebywających w rejonie odpowiedzialności 12 WOG (biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach poligonowych) w zakresie niżej wymienionych działań:

-    zabezpieczenia materiałowego i technicznego (w tym zabezpieczenie szkolenia jednostek wojsk własnych i sojuszniczych ćwiczących

     i stacjonujących na terenie ośrodka szkolenia poligonowego CSAiU);

-    obsługi finansowej;

-    zabezpieczenia infrastruktury wojskowej i usług;

-    zabezpieczenia medycznego;

-    zadań mobilizacyjnych w stosunku do jednostek nowo formowanych;

-    ochrony obiektów.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP