12 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

 

 • Formowanie 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu rozpoczęło się 14 marca 2011 r. na podstawie rozkazu Nr Pf - 19/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP z dnia 09.03.2011 r. w sprawie realizacji zmian organizacyjnych i etatowych w stacjonarnym systemie zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych RP.
 • 12. WOG został sformowany na bazie kompleksu wojskowego przy ul. Okólnej 37 w Toruniu, gdzie rozmieszczone są zasadnicze elementy jednostki oraz w kompleksie koszarowym przy ulicy Sobieskiego. Ponadto w kompleksach wojskowych w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 63 dyslokowany jest element logistyczny zabezpieczający funkcjonowanie jednostek wojskowych w garnizonie Inowrocław.
 • Za uzyskanie wysokich wyników w działalności służbowej Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 5/Wych. MON z dnia 18 lutego 2013 roku 12. WOG został wyróżniony tytułem ,,Przodującej Instytucji Wojskowej’’.
 • Decyzją nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 maja 2014 r. 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy otrzymał imię gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza.
 • W grudniu 2012 roku została otwarta sala tradycji 12. WOG położona w XIX –wiecznym Forcie XIII im. gen. Karola Otto Kniaziewicza, na terenie kompleksu koszarowego 2069 przy ul. Okólnej 37 w Toruniu.
 • Komendanci 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

          - od 14.03.2011 r. do 31.03.2015 r. - płk dypl. mgr Eryk HOFFMANN

          - od 01.04.2015 r. do 31.03.2018 r. - płk mgr inż. Mirosław SOWIŃSKI

          - od 01.04.2018 r. do 20.05.2018 r. - cz.p.o. ppłk mgr inż. Jan LIPIŃSKI

          - od 21.05.2018 r. - płk mgr inż. Janusz KRYSZPIN

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

  
 • BIP