12 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

 

 

12. Wojskowy Odział Gospodarczy jest jednostką wojskową wchodzącą w struktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, bezpośrednio podporządkowaną Komendantowi 1. Regionalnej Bazy Logistycznej.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

    
  • BIP