12 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Struktura

 

 

12. Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jednostką o etacie pokojowo - wojennym bezpośrednio podporządkowaną Komendantowi 1. Regionalnej Bazie Logistycznej.

12. WOG jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (dysponentem III stopnia).

Działalnością kieruje Komendant 12. WOG bezpośrednio podporządkowany Komendantowi 1. RBLog.

    
  • BIP
pdf

Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP