12 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patron

Kniaziewicz Karol Otto (1762 — 1842)

Generał dywizji  wojsk polskich,  uczestnik insurekcji  kościuszkowskiej,  jeden  z  dowódców  Legionów  Polskich  we  Włoszech,   twórca  i  dowódca  Legii  Naddunajskiej, uczestnik kampanii napoleońskiej, działacz  emigracyjny.

 

       W latach 1774 — 1776  uczył  się  w  Szkole   Rycerskiej i   w   Szkole   Artylerii.   W   wojnie   1792  r.  odznaczył  się w  osłonie  odwrotu  dywizji   T.  Kościuszki  spod  Dubienki, za  co  otrzymał  Order Virtuti  Militari. Podczas insurekcji kościuszkowskiej (1794)  dosłużył się stopnia  generała-majora. Walczył pod Maciejowicami, gdzie dostał się  do rosyjskiej  niewoli.  Ułaskawiony  przez  cara, wyjechał do Włoch,  gdzie  w  1797 r.  wstąpił   do   Legionów   Polskich, zostając dowódcą I Legii. W trakcie kampanii  neapolitańskiej   (1798)  zajął  Rzym,  odznaczył   się   pod   Magliano, zdobył  umocnienia  pod Calvi oraz twierdzę Gaeta, za co został  mianowany   generałem   dywizji.   Jesienią   1799 r. zorganizował Legię  Naddunajską, na której czele walczył pod Offenbach i Hohenlinden, walnie przyczyniając się do zwycięstwa    Francuzów.   Nie   zgadzając   się    na    pokój podpisany   w   Luneville  podał  się  do  dymisji,   wrócił  do kraju   i   zajął   się   swoim   majątkiem ziemskim. W roku 1812 wstąpił  do  wojska  Księstwa Warszawskiego i objął dowództwo 18  Dywizji  Piechoty  5 Korpusu  Wielkiej  Armii  ks. J. Poniatowskiego. Walczył  pod  Smoleńskiem,  Możajskiem, Tarutino  w bitwie nad Berezyną. W dowód uznania  jego zasług wojennych został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Virtuti Militari.

        W 1813 r. porzucił służbę u boku Napoleona, a w roku następnym opuścił kraj i udał się na emigrację. W czasie powstania listopadowego 1830 – 1831  został skierowany przez Rząd Narodowy do Paryża, gdzie powierzono mu kierownictwo misji dyplomatycznej. Po upadku powstania pozostał na emigracji. Zaliczał się do zwolenników Hotelu Lambert,   brał   udział   w   pracach   Towarzystwa  Pomocy Naukowej i Towarzystwa Literackiego, współtworzył Bibliotekę Polską w Paryżu.

Francuzi uczcili zasługi gen. Kniaziewicza umieszczając jego nazwisko na Łuku Triumfalnym w Paryżu. 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

    
  • BIP