12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

BIP

ZD/75/WOG/20

Zakup i dostawa sprzętu służby żywnościowej

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp
Termin składania ofert/wniosków: 16-11-2020, godz. 9:00

None

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-10-30 Udostępniający: Joanna Kucharek Czas udostępnienia: 2020-10-30 07:43 Ostatnia zmiana: 2020-11-24 09:12
generuj pdf
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

    
  • BIP