12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ZD/69/WOG/20

Dostawa: oleju, tłuszczy roślinnych, soków owocowych i warzywnych 100% naturalnych

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 30-10-2020, godz. 10:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
15412200-1; 15320000-7

None

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Udzielenie zamówienia

Zapytanie ofertowe

Załącznik

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-10-20 Udostępniający: Piotr Lipiński Czas udostępnienia: 2020-10-20 15:19 Ostatnia zmiana: 2020-11-17 14:19
generuj pdf
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP