12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

U/25/IW/19

Dostawa gąsienic do podwozia GM-575 zestawu ZSU 23-4 w ilości 6kpl. (12 taśm)

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 414 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 31-05-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35420000-4

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesław KNAP Czas wytworzenia: 2019-05-20 Udostępniający: Wiesław Knap Czas udostępnienia: 2019-05-20 10:53 Ostatnia zmiana: 2019-06-03 10:19
generuj pdf
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP