12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ZD/19/WOG/19

Zakup i dostawa sprzętu służby żywnościowej.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 09-05-2019

None

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-04-30 Udostępniający: Joanna Kucharek Czas udostępnienia: 2019-04-30 08:50 Ostatnia zmiana: 2019-06-05 12:24
generuj pdf
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP