12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ZD/27/WOG/19

Usługa w zakresie koszenia nawierzchni darniowych wraz z wywozem pokosu z terenu lotniska oraz zagospodarowaniem pokosu we własnym zakresie

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 20-05-2019

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-05-15 Udostępniający: Joanna Kucharek Czas udostępnienia: 2019-05-15 14:52 Ostatnia zmiana: 2019-05-23 13:55
generuj pdf
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP