12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ZD/21/WOG/19

Częściowa wymiana instalacji C.O. w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Chłopickiego 1-6

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 13-05-2019

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-05-08 Udostępniający: Joanna Kucharek Czas udostępnienia: 2019-05-08 14:05 Ostatnia zmiana: 2019-05-15 14:14
generuj pdf
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP