12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ZD/78/WOG/20

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ NA TERENIE 12.WOG W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. OKÓLNEJ 37 W TORUNIU

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 17-11-2020, godz. 9:30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Monika Szydłowska Czas wytworzenia: 2020-11-09 Udostępniający: Monika Szydłowska Czas udostępnienia: 2020-11-09 13:31 Ostatnia zmiana: 2020-11-17 14:58
generuj pdf
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP