12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

P/14/IW/19

Dostawa szaf stalowych do przechowywania broni, dokumentów i wartości.

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 27-05-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44421000-7

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Lech Czapla Czas wytworzenia: 2019-05-10 Udostępniający: Lech Czapla Czas udostępnienia: 2019-05-10 07:57 Ostatnia zmiana: 2019-06-06 11:52
generuj pdf
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP