12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Oferta pracy wartownik- OWC

Oferta Pracy
 
Miejsce pracy Miejsce pracy – Odział Wart Cywilnych m. Toruń i Słońsko, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Toruń ul. Okólna 37
Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas określony
Wymiar czasu pracy – pełen etat;

Zadania na stanowisku: -

Strzec i zdecydowanie bronić powierzonych osób, terenów, obiektów, urządzeń mienia wojskowego;

 1. Nie opuszczać samowolnie posterunku zanim nie zostanie zmieniony lub zastąpiony, choćby życiu jego groziło niebezpieczeństwo;
 2. Udzielić pomocy wartownikom z innych posterunków, nie przerywając ochrony powierzonego mu posterunku;
 3. Umieć posługiwać się technicznymi środkami łączności oraz sprzętem pożarowym;
 4. Mieć przy sobie Legitymację Kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 5. Uczestniczyć w konwojach środków bojowych, pieniężnych i przedmiotów wartościowych:
 6. Trzymanie zabezpieczonej broń z dołączonym magazynkiem bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej
 7. Nie dopuszczać na odległość mniejszą niż podana w tabeli posterunków, żadnych osób z wyjątkiem dowódcy warty i osób mu towarzyszących, oraz wartownika udającego się na zmianę posterunku, znające aktualne hasło;.

Wymagania kwalifikacyjne

 1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie,
 2. Legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 3. Legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 4. Zaświadczenie o niekaralności
 5. Umiejętność pracy w zespole

Dokumenty aplikacyjne

- Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

- list motywacyjny. Dokumenty aplikacyjne należ podpisać czytelnie.

Miejsce i termin złożenia CV

Kancelaria Jawna 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ul. Okólna 37 bud. 97 p. 11 
w godzinach 8.00-11.00; 13.00 – 14.30

Termin od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefonicznie.

Miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – 12WOG, ul. Okólna 37 Toruń.

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające: Wykształcenie, Legitymację Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej, Legitymację Osoby Dopuszczonej Do Posiadania Broni, Zaświadczenie o niekaralności.

INFORMACJA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu, ul. Okólna 37.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

9. Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KULBICKI Czas wytworzenia: 2019-10-02 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-10-02 00:00 Ostatnia zmiana: 2019-10-02 12:52
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

  
 • BIP