12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Oferta pracy technika Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego.

Oferta pracy

Stanowisko –Technik, Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego

Miejsce pracy – Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego,

Siedziba Pracodawcy - Toruń ul. Okólna 37, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy   

Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas próbny

Wymiar czasu pracy – pełen etat  

               

Zadania na stanowisku:

 1. Do obowiązków Technika  należy:

- przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników oraz reagowanie zgodnie z wewnętrznymi 

   procedurami;

- zarządzanie kontami użytkowników w systemach teleinformatycznych;

- diagnozowanie i usuwanie usterek stacji roboczych;

-  instalowanie, konfigurowanie sprzętu i oprogramowania systemowego;

- utrzymanie poprawnego działania aplikacji u użytkowników końcowych;

- prowadzenie stron nternetowych (CSM, SharePoint);

- obsługa systemu rejestracji czasu pracy (RCP).

 Wymagania:

- wykształcenie wyższe – 1 lata stażu pracy; średnie – 3 lata stażu pracy,

- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji   

  technicznej;

-  umiejętność serwisowania komputerów a także innych urządzeń (drukarek, skanerów, faxów);

-  diagnozowanie usterek sprzętowych i sieciowych;

-  biegła znajomość systemów operacyjnych firmy Microsoft (WIN 7, WIN 10);

- zaawansowana znajomość pakietu biurowego Microsoft Office 2010 (Word, Excel,  

   PowerPoint, SharePoint, Access, Outlook);

-  podstawowa znajomość z zakresu działania sieci LAN;

Dodatkowe/Mile widziane:

-  ważne poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające dostęp do informacji niejawnych
o klauzuli tajne;

-  znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informatycznego;

-  wyższe wykształcenie informatyczne;

-  znajomość Active Directory;

- znajomość środowiska PowerShell;

-  dodatkowe certyfikaty ukończenia kursów informatycznych;

 

Dokumenty aplikacyjne:

- Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

- Podanie o pracę.

Dokumenty aplikacyjne należy podpisać czytelnie. 

 

Miejsce i termin złożenia CV oraz kwalifikacji

Kancelaria Jawna 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37, bud nr 97 p.11 
w godzinach 800 - 1100; 1300 - 1430

 

Termin od  18.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie z kandydatem ubiegającym się
o zatrudnienie (nieodebranie telefonu przez kandydata lub brak łączności) - oferta nie będzie rozpatrywana. Telefon do kontaktów: 261433285

 

Miejsce rozmów - 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37.

 

I INFORMACJA:

INFORMACJA:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
  w Toruniu, ul. Okólna 37.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 5.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 6.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.
 7.  Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom
  ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
  do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, 
  a także prawo do cofnięcia zgody.
 9.  Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.
 10.  W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi 
  do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w 12.WOG jest możliwy pod nr telefonu 261 433 259 oraz pod adresem email 12wog.iodo@ron.mil.pl

UWAGA:

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji zgodnie z danymi zawartymi w CV.

Po zakończeniu rekrutacji, wyłonieniu kandydata do zatrudnienia i zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem dokumenty aplikacyjne komisyjnie zostaną zniszczone. 
O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefoniczne 
przez pracownika kadr.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-07-18 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-07-17 00:00 Ostatnia zmiana: 2019-10-07 14:33
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

  
 • BIP