12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Oferta pracy - Ratownik Medyczny - Izba Chorych

Oferta pracy - proszę o zapoznanie się z zakresem obowiązków, które będą uwzględniane przy otwarciu oferty.

Oferty pracy niepokrywające się z zakresem obowiązków będą odrzucane.

 

Oferta pracy

Stanowisko – Ratownik Medyczny

Miejsce pracy – Izba Chorych

Siedziba Pracodawcy - Toruń ul. Okólna 37, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy   

Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy – pełen etat 

 

Zadania na stanowisku:

1)  Zabezpieczenie medyczne przedsięwzięć 12. WOG i jednostek w rejonie odpowiedzialności

2)  Prowadzenie książek ewidencji materiałów jednorazowego użytku

3)  Prowadzenie dokumentacji stosownej do zajmowanego stanowiska (w tym protokołów przychodu/rozchodu i in.)

4)  Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

5)  Prowadzenie ewidencji infrastruktury szkoleniowej

6)  Pobór wody do badań fizykochemicznych

 

Wymagania:

-       wykształcenie średnie medyczne, staż pracy w zawodzie 5 lat

-       obsługa komputera (MS Office)

Dodatkowe/Mile widziane:

- ważne poświadczenie bezpieczeństwa;

- zaświadczenie o niekaralności,

- prawo jazdy kat. B, C

- uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

- doświadczenie zawodowe

 

Dokumenty aplikacyjne:

-       Podanie o pracę.

-       Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacyjnych

Dokumenty aplikacyjne należy podpisać czytelnie. 

 

Miejsce i termin złożenia podania o pracę, CV oraz kwalifikacji

Kancelaria Jawna 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37, bud nr 97 p.11 w godzinach 800 - 1100; 1300 - 1430 
Nr kontaktowy 12WOG tel. 261433285.

 

Termin od 05.11.2020 r. do 27.11.2020 r

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie z kandydatem ubiegającym
się o zatrudnienie (nieodebranie telefonu przez kandydata lub brak łączności) - oferta nie będzie rozpatrywana.

Miejsce rozmów - 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37.

 

INFORMACJA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu, ul. Okólna 37.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

9. Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

UWAGA:

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji zgodnie z danymi zawartymi w CV.

Po zakończeniu rekrutacji, wyłonieniu kandydata do zatrudnienia i zawarciu umowy
o pracę z wybranym kandydatem dokumenty aplikacyjne komisyjnie zostaną zniszczone. 
O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefoniczne 
przez pracownika kadr.

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: Andrzej KULBICKI Czas wytworzenia: 2020-11-05 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2020-11-05 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-11-05 10:14
go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP