12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Stanowisko pracy – kucharz

Oferta pracy

Stanowisko pracy – kucharz

Miejsce pracy – Grupa Zabezpieczenia Nr 1, Toruń ul. Sobieskiego 36 ,12 Wojskowy Oddział Siedziba Pracodawcy - Toruń ul. Okólna 37, 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony.

Zadania na stanowisku kucharz:

 • pobieranie produktów spożywczych z magazynku żywnościowego do kuchni na podstawie asygnaty;

 • zgodnie z jadłospisem przygotowanie posiłków oraz estetyczne ich wydanie dla konsumentów;

 • sprawowanie stałego nadzoru nad sprzętem kuchennym, stołowym
  i gastronomicznym;

 • przestrzeganie higieny osobistej, zasad BHP, dobrej praktyki produkcyjnej
  i higienicznej (GMP/GHP) a także zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli (HACCP).

Wymagania:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie, zawód wyuczony kucharz;

 • aktualne badania sanitarno – epidemiologiczne

 • samodzielne podejmowanie decyzji;

 • kreatywność;

 • wysoka kultura osobista;

 • umiejętność organizowania pracy w kuchni i stołówce.

Dodatkowe/Mile widziane:

 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa;

 • znajomość systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia HACCP

Dokumenty aplikacyjne

- Curriculum Vitae zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych

- Podanie o pracę.

- dokumenty aplikacyjnych należy podpisać czytelnie.

Miejsce i termin złożenia CV

Kancelaria Jawna 12 WOG ul. Okólna 37 bud. 97 p. 11 w godzinach 8.00-10.00; 12.00 – 14.30

Termin od 23.04.2019 do 30.06.2019 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne powiadomieni zostaną telefonicznie po zweryfikowaniu dokumentów aplikacyjnych. Brak możliwości skontaktowania się telefonicznie z kandydatem ubiegającym się o zatrudnienie (nieodebranie telefonu przez kandydata lub brak łączności) oferta nie będzie rozpatrywana.

Miejsce rozmów - 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, ul. Okólna 37.

 

INFORMACJA:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu, ul. Okólna 37.

 

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, możliwy jest kontakt z inspektorem pod adresem: 12wog.iodo@ron.mil.pl, lub telefonicznie: 261 433 259.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane szczególnie wrażliwe) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte.

 

7. Administrator danych nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom ani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody.

 

9. Pani/ Pana dane nie są poddawane profilowaniu.

 

10. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych ma Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

UWAGA:

Na rozmowie kwalifikacyjnej należy przedstawić dokumenty potwierdzające staż pracy, wykształcenie oraz posiadanie kwalifikacji zgodnie z danymi zawartymi w CV.

Po zakończeniu rekrutacji, wyłonieniu kandydata do zatrudnienia i zawarciu umowy o pracę z wybranym kandydatem dokumenty aplikacyjne osób nie wybranych komisyjnie zostaną zniszczone. O wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci powiadomieni zostaną telefoniczne przez pracownika kadr.

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2018-12-18 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-12-18 08:33 Ostatnia zmiana: 2019-06-07 10:40
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

  
 • BIP