12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

BIP

  

 

Komendant 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

 płk Grzegorz GOTOWICZ
 telefon: 261 433 540

 

   


  

 Zastępca Komendanta 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

cz. p. o ppłk Leszek WOJNICZ 
telefon: 261 433 205

  

go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

    
  • BIP