12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

  

 

Komendant 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

   płk Janusz KRYSZPIN
telefon: 261 433 540

 

   


  

 Zastępca Komendanta 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

ppłk Robert BORZĘCKI 
telefon: 261 433 505

  

Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP