12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mozna kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

Inspektor ODO
p. Celina DEMBICKA

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Okólna 37
87-100 Toruń


tel. 261-433-259
mail: 12wog.iodo@ron.mil.pl

Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-100 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660

    
  • BIP