12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

BIP

Kierowanie skarg i wniosków do Komendanta 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

Adres korespondencyjny:

12 WOG
ul. Okólna 37
87 – 103 Toruń
Fax: 261-433-245
e-mail: 12wog@ron.mil.pl

W sprawie skarg i wniosków Komendant 12 WOG przyjmuje interesantów w poniedziałki (jeżeli jest dniem pracującym), po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem (tel. 261-433-540) od 11:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 16:00.

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

UWAGA! Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

go-up
Kontakt

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Okólna 37
87-103 Toruń
tel. 261433540
fax. 261433660
12wog@ron.mil.pl

    
  • BIP