BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 24 maja 2018 r.
02.06.2017
W dniach 11 – 14 maja 2017 r. w Zamościu i Dęblinie odbyło się II Forum dedykowane muzealnikom i rekonstruktorom oraz opiekunom sal tradycji


którzy prowadzą działalność na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa i inną działalnością związaną z obronnością państwa. Organizatorem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy współudziale 3. batalionu zmechanizowanego i 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu. Podczas Forum omówiono kierunki działań resortu obrony narodowej na podstawie tworzonej koncepcji rozwoju muzealnictwa wojskowego (militarnego), oraz wskazano rolę  i  miejsce całego środowiska muzealniczego zajmującego się tematyką militarną. Rozmawiano też o zadaniach muzeów i grup rekonstrukcyjnych w upamiętnianiu historii oraz udziału w obchodach rocznic i świąt państwowych. Określono rolę muzeów wojskowych, jako atrakcji turystycznych oraz na wskazano na rozwój militarnej turystyki kulturowej, tworzenie kulturowych szlaków tematycznych związanych z historią polskiego oręża, wojskowością, architekturą militarną, polami bitewnymi. Nie zapomniano o edukacji i upowszechnianiu historii oraz techniki militarnej w muzeach wojskowych, programach edukacyjnych oraz metodyce pracy w odniesieniu do zmian socjologicznych i kulturowych zachodzących w Europie. W trakcie zajęć określono też rolę i zadania kustoszy sal tradycji jednostek wojskowych w tej działalności. Na zakończenie obrad mówiono o ochronie dóbr kultury podczas konfliktów zbrojnych niemających charakteru międzynarodowego.
Jednym z ważnych punktów Forum była podróż historyczno-wojskowa  szlakiem chwały oręża polskiego – Dęblin – Zamość – Lwów. Najważniejszym punktem programu podróży było oddanie hołdu bohaterom obrony Lwowa z lat 1918-1920 Orlętom Lwowskim na Cmentarzu Łyczkowskim we Lwowie. W ostatnim dniu II Forum jego uczestnicy zwiedzali Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W II Forum uczestniczył przedstawiciel 12 WOG Marian Rochniński, który był jedynym reprezentantem 1RBLog i IWsp SZ. Podczas zajęć w grupie kustoszy sal tradycji wystąpił z prezentacją na temat zabytkowego obiektu militarnego na ternie 12 WOG i jego wykorzystania do działalności edukacyjnej, kulturalnej i upowszechniania orężnych tradycji Wojska Polskiego.

 

fotorelacja >>>

Tekst: Marian Rochniński
Zdjęcia: Marian Rochniński
Jesteś: 2756896 gościem na naszej stronie