BIP Strona Główna
Aktualności
Wtorek, 23 października 2018 r.
16.02.2017
W dniu 16 lutego 2017 roku w Sali Odpraw 12 WOG odbyła się odprawa służbowa kierowniczej kadry i pracowników RON jednostki z Komendantem Oddziału podsumowująca całokształt realizacji zadań jednostki w 2016 roku oraz planowaniu i przedsięwzięć 12 WOG

W dalszej części odprawy zaprezentowano priorytety i kierunki działania w 12 WOG na 2017 rok, przedstawiono problemy mające wpływ na ich realizację oraz przedstawiono propozycję i wnioski do działania przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału. W drugiej części odprawy odbyła się roczna analiza dyscypliny w 12 WOG za 2016 rok, podczas której poszczególni kierownicy komórek organizacyjnych Oddziału ocenili stan dyscypliny kadry i pracowników w podległych im komórkach i przedstawili wnioski do działania w tej dziedzinie na 2017 rok.

Tekst. Marian Rochniński
Zdjęcia: Waldemar Huścia

 


fotorelacja >>>

 

 

Jesteś: 2987031 gościem na naszej stronie