BIP Strona Główna
Aktualności
Wtorek, 23 października 2018 r.
03.02.2017
MONITORING W OBSZARZE NATURA 2000

W dniu 3 lutego 2017 roku w Forcie XIII na terenie 12 WOG, w obszarze chronionym Natura 2000 PLH040001 – Forty Torunia
pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadzili coroczny monitoring gatunków nietoperzy w obrębie
Fortu XIII, szczególnie „Mopka” i „Nocka Dużego” uznanych za przedmioty ochrony. Pracownicy RDOŚ pod kierunkiem dr Miłosza Owieśnego odnaleźli ponad 100 zimujących tu
nietoperzy kilku gatunków w tym 10 nocków dużych. Monitorig nietoperzy w obszarze chronionym na terenie 12 WOG to także okazja do oceny działań Komendanta 12 WOG na rzecz ochrony
środowiska w jednostce. Kolejna wizyta pracowników ochrony środowiska potwierdziła właściwe działania dowódcy jednostki, służb i osób odpowiedzialnych za stan środowiska naturalnego w 12 WOG.

Tekst. Marian Rochniński
Zdjęcia: Tomasz Dziewicki
Paweł Romanowski

 


fotorelacja >>>

 

 

Jesteś: 2987029 gościem na naszej stronie