BIP Strona Główna
Dowództwo
Czwartek, 22 marca 2018 r.

 

 

Komendant 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

płk SOWIŃSKI Mirosław

telefon: 261 433 540

 

 

 


  

Zastępca Komendanta 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
ppłk LIPIŃSKI Jan
 
telefon: 261 433 555 

  

 


 

Szef Logistyki 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

ppłk WOJNICZ Leszek

telefon : 261 433 205

 

 

 

 

 

 

 

 

Główny Księgowy - Szef Finansów

ppłk mgr Dariusz DEJRYNG
telefon : 261 433 275
 

 

 

 

 

 

 


Jesteś: 2661018 gościem na naszej stronie