BIP Strona Główna
Dowództwo
Środa, 19 września 2018 r.

 

 

Komendant 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

 płk KRYSZPIN Janusz

 telefon: 261 433 540

 

 

 


  

Zastępca Komendanta 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
ppłk BORZĘCKI Robert
telefon: 261 433 505

  

 


 

Szef Logistyki 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
ppłk WOJNICZ Leszek
telefon : 261 433 205

 

 

 

 

 

 

 

 

Główny Księgowy - Szef Finansów

ppłk mgr Dariusz DEJRYNG
telefon : 261 433 275
 

 

 

 

 

 

 


Jesteś: 2925053 gościem na naszej stronie